0217 350 1156 info@giabaocorp.com
Công ty cổ phần Hạt điều Gia Bảo sản xuất và cung ứng các sản phẩm sạch từ nông trang đến bàn ăn

Hạt điều Gia Bảo sạch từ nông trang đến bàn ăn

Hạt điều ngày càng được sử dụng rộng rãi và yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Hạt điều...